top of page

Upphovsrätt

Skydd för upphovsrätt omfattar bl a konstnärliga och litterära verk, musikaliska eller sceniska verk, datorprogram. Den grundläggande principen är att det är upphovsmannen som själv kontrollerar i vilken omfattning hans skapade verk ska få kopieras eller uppföras. Den svenska lagstiftningen ger även skydd för vissa närstående rättigheter, tex musikproducenters rätt till inspelningar.

 

Upphovsrätten är till sin karaktär formlös, vilket innebär att ingen registrering behövs och att skyddet uppkommer i samma ögonblick som någon har skapat ett skyddsvärt verk.

 

Upphovsrättsligt skydd erhålls då ett verk når en viss orginalitet, verkshöjd. Verkshöjdkravet varierar beroende på vilken typ av verk som avses. Något upphovsrättsligt skydd för idéer finns således inte utan det är deras utryck som omfattas.

 

© symbolen brukar användas i samband med upphovsrättsskyddade verk för att understryka att det rör sig om en skyddsrätt.

bottom of page