top of page

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Hagwi

För Hagwi är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

 

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

information för att kunna utföra intressekonflikt och jävskontroll;

information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;

information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;

information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;

information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;

information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;

information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;

information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;

all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

 

Överföring av personuppgifter

Hagwi kan ifall det finns ett berättigat intresse, komma att lämna ut viss data till tredje part. Detta kommer endast att ske om det finns ett relevant och lämpligt förhållande mellan Hagwi och den registrerade, så som om den registrerade är en av Hagwi:s kunder. Hagwi kan komma inte att lämna ut personuppgifter till utomstående i de fall då det särskilt överenskommits mellan Hagwi och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina intressen, om det är nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter eller intressen.

Internationell dataöverföring

Vi eller våra tjänsteleverantörer kan behandla personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (till exempel i USA). När vi behandlar personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, använder vi väletablerade skyddsåtgärder, som EU-kommissionens mallklausuler. Genom dessa åtar sig våra tjänsteleverantörer att vidta lämpliga dataskyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta info@hagwi.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

bottom of page