top of page

Patent

Patent är ett skydd för tekniska lösningar och uppfinningar. Därigenom får du skydd för själva idéns utformning och användning, vilket innebär att förutom produkter så kan även metoder och användningar patenteras.

 

För att erhålla patentskydd så ställs det vissa krav på uppfinningen. För det första så ska den kunna tillgodogöras industriellt. Det innebär att uppfinningen ska ha teknisk karaktär, teknisk effekt och vara reproducerbar.

 

Teknisk karaktär betyder att uppfinningen ska vara påtaglig, dvs ett föremål eller ett sätt att tillverka något. Rena upptäkter eller teorier faller därmed utanför och det gäller även konstnärliga skapelser eller medicinsk behandling.

 

Teknisk effekt betyder att uppfinningen ska fungera tekniskt och lösa ett problem på ett tekniskt sätt. Själva effekten behöver inte vara ny eller bättre än redan befintliga lösningar.

 

Att den är reproducerbar avser att samma tekniska resultat uppnås varje gång uppfinningen används.

 

För det andra så måste uppfinningen vara ny. Nyhetskravet innebär att den inte får vara känd innan ansökan görs och det har ingen betydelse på vilket sätt eller var i världen som den har blivit känd. Även egen användning eller publicering kan spoliera eventuellt skydd.

 

Slutligen, det tredje kriteriet är att uppfinningen har uppfinningshöjd. Det innebär att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från redan tidigare kända uppfinningar och att det inte är nära till hands för en fackman att göra samma uppfinning.

bottom of page