top of page

IPR - Immaterialrätt

IPR eller immaterialrätt är ensamrätter där rättighetsinnehavaren får ett visst skydd för sin ensamrätt. Från den formlösa upphovsrätten till den i princip eviga varumärkesrätten. Dessa ensamrätter kan vara överlappande varvid strategiska beslut angående rättigheterna blir allt viktigare för innehavarna till dessa. En långsiktig planering och strategi är viktig för att undvika kostsamma misstag eller ovissa rättighetssituationer. Detta är särskilt viktigt inom varumärkesrätten där varumärket ska fungera som kännetecken för Era varor eller tjänster under en lång tid. Väl inarbetatade varumärken kan betinga stora belopp vid eventuell försäljning.

bottom of page