top of page

Varumärke

Varumärket är ett kännetecken som näringsidkare använder för att kommersalisera sina varor och tjänster på marknaden och därigenom särskilja sig från andra ekonomiska aktörers utbud. Ett varumärke kan bestå av ett ord eller någon annan grafisk symbol som kan tjäna som kännetecken för varor eller tjänster.

 

Ensamrätt till ett varumärke kan erhållas dels via registrering men även via inarbetning. Det säkraste sättet är dock att ansöka om registrering då inarbetning ger ett osäkert förhållande till tredje part och kan resultera i stora kostnader samt förlust av eventuella rättigheter. ® symbolen brukar användas då varumärket har blivit registrerat. Genom detta markera man att det rör sig om ett registrerat varumärke. ™ symbolen används i motsvarande fall för ansökningar eller inarbetade varumärken som ej är registrerade vid användningstillfället.

 

Olika typer av varumärken

 

Ordmärke

 

Ordmärket är den vanligaste typen av varumärke och kan bestå av ett eller flera ord, personnamn eller en kombination av bokstäver och siffror. Ordmärken registreras i ett standardtypsnitt.

 

Figurmärke

 

Figurmärke är ett varumärke som består av en figur eller en kombination av en figur och ett ord. Ordmärken i ett speciellt typsnitt eller i en särskild utformning bedöms som ett figurmärke.

 

Utstyrselmärke

 

Skydd för utstyrsel innebär att varan i sig eller dess förpackning anses fungera som kännetecken. Exempel på detta är olika typer av flaskor som har erhållit utstyrselskydd.

 

Ljudmärke

 

För att kunna registrera ett ljudmärke ska melodin eller ljudet ha en egenartad igenkänningsverkan. Ljudet ska dessutom kunna återges grafiskt tex genom notskrift.

bottom of page